ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ


2 בית אינטרגאמא - קומה

 שדרות אבא אבן 16

4672534 הרצליה פיתוח

 +972-8-6255897

Info@jtechinv.com

JTI - Jerusalem Technology Investments Ltd.
Please complete the fields below and we will respond to your inquiry within 48 hours.

Contact Information

צור קשר