ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ הינה חברת השקעות המתמחה באיתור, השקעה וליווי ניהולי

של חברות עתירות טכנולוגיה. בשנת 2015 רכשה ​החברה את מעין וונצ'ורס לה פורטפוליו הכולל מעל ל 20  חבררות עתירות טכנולוגיה. החברה ממקדת את השקעותיה בחברות היי טק בעלות פוטנציאל

.לפריצה בינלאומית


  מבוססת על איתור של חברות טכנולוגיה בעלות פוטנציאל השבחה JTI אסטרטגיית ההשקעה של

גבוהה וטכנולוגיה מובילה, חלקן אשר מצויות בקשיי מימון כתוצאה מבעיה מבנית של העדר מקורות

.גיוס עבור חברות טכנולוגיה קטנות בראשית דרכן המסחרית


 החברה נמנעת מהשקעה בחברות בשלב המו"פ ובשלב ההיתכנות הראשונית של המוצר ומעדיפה

להשקיע בחברות שנכנסו אל תוך השלב המסחרי בחייהן. ההון אותו מזרימה הקרן בתמורה לאחוזי

בעלות משמשים את חברות הפורטפוליו בעיקר למימון הוצאות שיווק ומכירה על מנת להאיץ את קצב

.המכירות וליצור ערך משמעותי אשר משפיע על השווי העתידי של החברה המושקעת


 הינה להוביל תהליך השבחה בחברות הפורטפוליו לצרכי מימוש עתידי JTI  המטרה המוצהרת של

לשם כך מעורבת החברה בניהול חברות הפורטפוליו באמצעות נציגים בדירקטוריון החברות, הפניית

.החברות ללקוחות, גיבוש תוכניות עסקיות ועוד

עיברית